บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565 และการประเมินความเสี่ยงในองค์กร ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (9 สิงหาคม 2565)

Categories

Post List