บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรโปรแกรม Plant One (Basic Planning & Master Data & Bill of Materials, Planning & Purchasing, Picking Instruction & Shop Floor Control, และ Costing) ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (25, 28, 31 ตุลาคม และ 4 พฤศจิกายน 2565)

Categories

Post List