บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการทำ “2023 Business Plan Workshop” เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2566 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (18 พฤศจิกายน 2565)

Categories

Post List