บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตลอดจนการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (23 พฤศจิกายน 2565)

Categories

Post List