บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด สาขา 2 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด สาขา 2 อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (26 พฤศจิกายน 2565)

Categories

Post List