บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR) ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี (21 ธันวาคม 2565)

Categories

Post List