คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับเกียรติบัตร จาก นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Post List