บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโควิด แจกเอทิลแอลกอฮอล์ 75% v/v (24 ธันวาคม 2563)