บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกัน COVID-19 มอบ เอทิลแอลกอฮอล์ 75% (v/v) ให้กับโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว และ ชาวบ้านในย่านตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (26 ธันวาคม 2563)