บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออะไหล่ประกอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยที่ยากไร้ ภายใต้โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (16 กุมภาพันธ์ 2564)