บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ร่วมบริจาค “ชุดของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19” ให้กับศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 ชุด (9 กันยายน 2564)