ผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วมทำบุญ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด สาขา 4 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินกิจการของบริษัทและพนักงาน จัดขึ้น ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด สาขา 4 จังหวัดปทุมธานี (17 มีนาคม 2565)