บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี (24 ธันวาคม 2565)

Post List