บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้กับพนักงานทุกคน ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (13 กุมภาพันธ์ 2566)

Post List